კლინიკის სიახლეები

ციფრული, ხელოვნური ინტელექტის მქონე 3 ტესლა სიმძლავრის მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფი ,,ახალ სიცოცხლეში’’

SIEMENS MAGNETOM VIDA - 3 ტესლა სიმძლავრის, ციფრული მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფი კლინიკა “ახალ...

იხილეთ ვრცლად