სიახლე ,,ახალ სიცოცხლეში’’ - ჰოლტერი წნევის მონიტორინგით.

კლინიკა ,,ახალი სიცოცხლის’’ კარდიოლოგი, პროფესორი შორენა ჭუმბურიძე,
თემაზე - არტერიული ჰიპერტენზია და ჰოლტერი წნევის მონიტორინგით.