ერთად ვიზრუნოთ თქვენს ჯანმრთელობაზე!

ერთად  ვიზრუნოთ  თქვენს  ჯანმრთელობაზე!

ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ექიმების  უფასო გასინჯვის აქცია ამბროლაურის რაიონში