მაგნიტურ–რეზონანსული ტომოგრაფია

ციფრული, ხელოვნური ინტელექტის მქონე 3 ტესლა სიმძლავრის  მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფი ,,ახალ სიცოცხლეში’’
ციფრული, ხელოვნური ინტელექტის მქონე 3 ტესლა სიმძლავრის მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფი ,,ახალ სიცოცხლეში’’

SIEMENS MAGNETOM VIDA - 3 ტესლა სიმძლავრის, ციფრული მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფი კლინიკა “ახალ სიცოცხლეში“!

იხილეთ ვრცლად