ავერსის ჟურნალში ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ბიზნესგანვითარების დირექტორის, ჯაბა სირბილაძის ინტერვიუ დაიბეჭდა.

ავერსის ჟურნალში ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ბიზნესგანვითარების დირექტორის, ჯაბა სირბილაძის ინტერვიუ დაიბეჭდა.