ჰემოფილიით დაავადებული ბავშვებისთვის ტრადიციულად წელსაც მოეწყო საზაფხულო, სარეაბილიტაციო ბანაკი