ანდრია ფიცუაშვილი

ანდრია ფიცუაშვილი

დღე/ თვე / წელი - 3.06.2017
ზომა / წონა - 2.500 კგ / 46 სმ