კრიტიკული მედიცინა

კრიტიკული მედიცინა

პაციენტების  ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და მათთვის კომფორტული გარემოს შექმნისთვის ზრუნავენ კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის გამოცდილი და კვალიფიციური კადრები.

დეპარტამენტის შესახებ

დეპარტამენტი გაშლილია 12 საწოლზე და ყოველთვიურად აპარატული ან არააპარატული მხარდაჭერით მკურნალობს 35–40 პაციენტი.

სამედიცინო აღჭურვილობა

კლინიკა მულტიპროფილურია, შესაბამისად, განსხვავებულია პოსტოპერაციულ პაციენტთა პროფილი და ჯანმრთელობის მდგომარეობის სიმძიმის ხარისხი – სწორედ ოპერაციათა ფართო სპექტრიდან გამომდინარე დეპარტამენტში გამოიყენება თანამედროვე ტიპის სხვადასხვა სამედიცინო აღჭურვილობა.

კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში მკურნალობენ მძიმე და კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტები, რომელთაც ესაჭიროებათ ერთი ან რამდენიმე ვიტალური ფუნქციის პროთეზირება, შესაბამისად, დეპარტამენტი აღჭურვილია უახლესი აპარატურით, სასიცოცხლო ფუნქციების ადეკვატურად ჩანაცვლების მიზნით.

ექიმები

სიახლეები