ექიმი - ექიმი – ლევან მახალდიანი

ექიმი – ლევან მახალდიანი

ჰემოფილიისა და თრომბოზის ცენტრის ხელმძღვანელი

2011–2013 წწ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, დოქტურანტურა. სადოქტორო თემა „მემკვიდრული თრომბოფილიის მოლეკულურ–გენეტიკური ასპექტები და მისი როლი ქართულ პოპულაციაში პირველადი და განმეორებითი ღრმა ვენების თრომბოზის  პათოგენეზში“;

2005-2008 წწ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი, დარგობრივი რეზიდენტურა სპეციალობა „ჰემატოლოგია–ტრანსფუზიოლოგია“; 

2006 წელი BLS, ALS, BTLS & ATLS პროგრამებით გათვალისწინებული თეორიული და პრაქტიკული გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სასწავლო კურსი, საქართველოს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სასწავლო ცენტრი, თბილისი;  

1998-2004 წწ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება

2014 წლიდან დღემდე მუშაობს ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში ჰემოფილიისა და თრომბოზის ცენტრის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე;

2013 წლიდან დღემდე ავერსის კლინიკის ექიმი–ჰემატოლოგი;

2013-2014 წწ. ჰემოფილიის ცენტრის ექიმი–ჰემატოლოგი, ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის  ინსტიტუტი; 

2011–2012 წწ. ჰემოფილიის ცენტრის ხელმძღვანელი, ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის  ინსტიტუტი;

2009–2011 წწ. კლინიკური ტრანსფუზიოლოგიის განყოფილების გამგე, ჰემატოლოგიისა  ტრანსფუზიოლოგიის  ინსტიტუტი;      

2008–2009 წწ. ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის ინსტიტუტი, ექიმი-ტრანსფუზიოლოგი;

2007–2008 წწ. ინტენსიური თერაპიის ბრიგადის უმცროსი ექიმი, თბილისის   სასწრაფო  სამედიცინო დახმარების ცენტრი;

2006–2007 წწ. თერაპიული ბრიგადის უმცროსი ექიმი, თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი.

კვალიფიკაციის ამაღლება

2012 წელი მინესოტას უნივერსიტეტის სამედიცინო ცენტრი, ონკოლოგიისა და  ჰემატოლოგიის დეპარტამენტი, სისხლმდენი დაავადებებისა და თრომბოზის ცენტრი, მინეაპოლისი მინესოტა, აშშ;

2012 წელი მეიოს კლინიკა, ჰემატოლოგიის დეპარტამენტი, ჰემოფილიისა და თრომბოზის ცენტრი, როჩესტერი, მინესოტა, აშშ.

მონაწილეობს საერთაშორისო კონფერენციებში.

არაერთი სერტიფიკატის მფლობელი.

გამოქვეყნებული შრომები

მ. აბაშიძე, ნ. ფირცხელანი, ლ. მახალდიანი,  ე. გაფრინდაშვილი.

„მემკვიდრული თრომბოფილია და ორსულობა“. სამეცნიერო შრომათა კრებული/თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ტომი XLIV, გვ3-4. 2010;

მ.აბაშიძე,   ნ.ფირცხელანი,   ლ.მახალდიანი.

„მემკვიდრული თრომბოფილიის მოლეკულურ-გენეტიკური ასპექტები და მისი როლი თრომბოზის პათოგენეზში“. თანამედროვე მედიცინა, ტომი-16, გვ.48-51. 2010;

ლ. მახალდიანი,  ე.გაფრინდაშვილი, მ. გადაბაძე, ც. გვილია

“ანტოფოსფოლიპიდური სინდრომი”. თანამედროვე მედიცინა, №7, 2008;

მ. გადაბაძე დ. ხაჩიძე მ. ბეროძე, ს. ჭუაძე, ლ. მახალდიანი.

„ონკოლოგიურ პაციენტთა ინდივიდუალური მკურნალობის გარკვეული საკითხები“                                                                   სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების  ონკოლოგთა IV კონგრესი, თბილისი, 2007.

ფლობს ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებს.